Førstehjelp og evakuering for hotell, skoler og kjøpesenter

Førstehjelp på din arbeidsplass er ofte helt avgjørende og redder liv, spesielt ved situasjoner som krever evakuering. Arbeidsmiljøloven gir arbeidsgiver hovedansvaret for at førstehjelpsutstyr og evakueringsutstyr finnes tilgjengelig og er tilpasset bedriftens virksomhet. I det lokale arbeidsmiljøarbeidet og beredskapsplaner kan det være vanskelig å vurdere hvilket nivå og bredde man skal velge på førstehjelpsprodukter og utstyr for evakuering for sin kriseberedskap. Arbeider du innen skole, hotell eller for eksempel butikk har vi produktene du trenger. Ferno Norden er i dag leverandør til politi, redningstjeneste og ambulansetjeneste med 40 års erfaring innen akuttvesker, medisinske vesker, evakueringsprodukter og førstehjelpsvesker.
Når ulykken oppstår eller ved pågående livstruende vold (PLIVO) er det ikke alltid at de utarbeidede rutinene man har etablert i bedriften er tilstrekkelig. Ved strømbrudd/brann på hotell, skole eller offentlige bygg kan særskilte behov oppstå ved evakuering av for eksempel skadede eller funksjonsnedsatte personer. Å ha en evakueringsmadrass, evakueringsstol eller å enkelt kunne ta med seg førstehjelpsutstyret til skadeplassen er viktig. Vi har utviklet fleksible førstehjelpsvesker som både kan monteres på vegg og raskt tas med når det kreves.

 

Førstehjelpsvesker redder liv - Ferno Norden

Førstehjelp kan redde liv

Med utgangspunkt i gjeldende lover om vern mot ulykker samt arbeidsmiljøloven har vi hos Ferno Norden satt sammen ferdigpakkede førstehjelpsvesker som passer for bedrifter og virksomheter som hotell, skole, butikk, kjøpesenter, reiseliv og ellers i offentlig rom. Samtlige vesker kan skreddersys og utstyres med for eksempel hjertestarter (defibrillator / AED), tourniquet, forbindinger m.m. Ferno Norden tilbyr ferdige og tilpassede kvalitetsprodukter for førstehjelp, evakuering og pågående livstruende vold.

 

 

Førstehjelpsvesker redder liv

Evakueringsutstyr for hotell og skole

Evakuering med båre, evakuering med bærestol eller evakueringsmadrass er i visse virksomheter og situasjoner nødvendig å inkludere i planer. Hvilken løsning og hvilke produkter som passer for nettopp din virksomhet reguleres selvfølgelig av lokale forutsetninger, men styres også av ulike forskrifter samt det forebyggende arbeidsmiljø- og krisehåndteringsarbeidet dere har gjort i bedriften. Behovet varierer fra bedrift til bedrift, men vi i Ferno Norden, som har jobbet med politi, redningstjenester og ambulansetjenester i mange år, har lang erfaring med hvordan utrykningstjenester velger bårer og annet utstyr for evakuering og førstehjelp/traume. Nedenfor har vi satt sammen ferdige ferdig pakkede produkter for evakueringsutstyr for hotell og skole.

 

Redningsbåre - Ferno Norden

Evakueringsutstyr

Pågående livstruende vold (PLIVO)

PLIVO, eller pågående livstruende vold, har dessverre blitt et begrep som stiller helt nye krav til samfunnet som helhet. Riksanalyser viser økende vold og terrortrussel og at offentlige virksomheter og miljø som skoler, hotell og butikker trenger bedre kriseberedskap for traume.
Ofte håndteres disse spørsmålene av en sikkerhetsstrateg eller sikkerhetsansvarlig.
Behovet øker derfor også for evakueringsutstyr som evakueringsmadrasser og evakueringsstoler, bårer, bærestoler og tilpasset førstehjelpsvesker for pågående livstruende vold (PLIVO).

 

PLIVO øvelse - DSB

Andre PLIVO utstyr