Legevaktbilen får stadig omtale!

Sykehuset i Vestfold omtaler den nye legevaktbilen fra Ferno norden i gode ordelag på sine nettsider. Bilen er en viktig ressurs og har spart ambulansetjensesten mange utrykninger!